4ch hdmi Encoder hd naQ enc3341

ghaH sd-hdmi input laH 1.4xhdmi (hdcp) input.

2. encoder hd naQ

Nánari upplýsingar

enc3341 4ch hdmi mpeg-4 avc naQ hd Encoder
'elbogh Application


digital tv iptv 'ej headend pat
lang lang video audio rIn ip 'ej
Hop yIn Rebroadcasts 'ej real-time transmissionvIleghDI', campus pagh metropolitan-yoSinput

video Input

4 channels hdmi

audio Input

hdmi embedded audio

Input asi

1 * ASI

toHutput

asi Output

2 × asi output rut mutlha'taH, bnc interface

ip Output

ip udp, 100 waw'-rut ethernet interface (udp multicast ghap unicast) rIn

video

video Encoding

mpeg-4 avc jenwI' qoghDu'DajDaq, patlh 4.0-4.2

aspect ratio

16:9(HD)

bit rate mode

CBR GHAP VBR

resolution

accordance ccir601 motlh

1920 × 1080_60p, 1920 × 1080_50p.

1920 × 1080_60i, 1920 × 1080_50i

1280 × 720_60p, 1280 × 720_50p

audio

audio encoding

mpeg-1 layer2, he-aac(v2) (DuH) pagh lc-aac(option)

sampling Rates

48 khz

bit rate

64, 128, 192, 256, 384 kbps

pat Management

Hop

'ej bebvo' management

lutu'lu'bej

lcd ghap keyboard

< p >< img src="/content/ueditor-builder/net/upload1/2157/6355226038277923997433859.png" title="1.png"/ >< /p >< p >< img src="/content/ueditor-builder/net/upload1/2157/6355226038306245395647479.png" title="2.png"/ >< /p >< p >< br ghap >< /p >

Hot Tags: enc3341 4ch hdmi mpeg-4 avc naQ hd Encoder, mpeg-4 avc hd Encoder, hdmi mpeg4 encoder encoder hd naQ,
inquiry

Þér gæti einnig líkað