Saga > DE' > Innihald

ip rf(qam/dvb-t/atsc/isdb-tb) Modulator

Sep 24, 2016

ip launched rf(qam/dvb-t/atsc/isdb-tb) modulator ipm6000, jen yIqaw 'eS cost, baS pagh dtv atsc pagh broadcasting pat adaptable newly puq poH catv 'ej ghogh Sagh pujchoH SoQDaj jenwI' patlh, integrated dibsys chu'. 1024 ip input vegh ge rut mutlha'taH laH ngaq 'oH.


qam 'ay' modulating, 16 multiplex channels, channels 16 qam (dvb-[taH) modulate channels, ghaH 16 carriers QI'yaH-adjacent 'ej scrambling 16 ghaj (50 mhz ~ 960 mhz) vegh rf output interface output.


dvb-rut modulate 'ay', 8 multiplex channels 8 dvb-rut modulate channels, ghaH 8 carriers QI'yaH-adjacent je 'oH (50 mhz ~ 960 mhz) vegh rf output interface output.


atsc lopno' modulating, 8 multiplex channels 8 atsc modulate channels 'ej 'ej 'aqroS 256 ip input vegh ge rut mutlha'taH Qutlh 'oH. lo'taHvIS 8 carriers QI'yaH-adjacent (50 mhz ~ 960 mhz) vegh rf output interface output.


isdb-tb modulate 'ay', 6 multiplex channels 'oH je channels, 'ej 'aqroS 192 ip input vegh ge rut mutlha'taH 6 carriers QI'yaH-adjacent 'ej ngaq 6 (isdb-tb) modulating (50 mhz ~ 960 mhz) vegh rf output interface output.


conta details latlhDIlmeH ct:

bonnie jia

regional vu'wI' Sales

dibsys cham co., Ltd

--------------------------------------------------------------------------------

'ej bebvo': www.dibvision.com

tel: +86-571-87068982 nav: +86-571-89714580

mobile: +86 15356661487 whatand vIlopQo' jay' 39 tI s App: +86 15356661487 skype: dibsys0801

chel: 13f, 102 vIlopQo' jay', xueyuan rd, yoS westlake, hangzhou, 310012 jungwoq